Podlahové akumulační vytápění

U podlahového akumulačního vytápění je elektrická energie přeměňována na teplo, které je se zpožděním předáváno přes povrch podlahy do prostoru. K „nabití“ podlahy dochází pomocí topné fólie zabudované pod betonovou mazaninou v době tarifu levnějšího nočního proudu.

Topná fólie (8) je celoplošně potažena separační PE fólií Gefitas FE 150 (7), která chrání topnou fólii před vodou a agresivními chemickými látkami. Dilatační pás (4) chrání podlahy před účinky sil vzniklých roztahováním podlahy vlivem tepla, které by mohly vést k popraskání podlahy.

Před přehřátím chrání podlahy teplotní čidlo (3), které v případě, že dojde k zamezení vyzařování tepla z podlahy, odpojí celý systém.

podlahové akumulační vytápění