Postup při montáži topného systému Dynatherm:

1 – Nákres plánu pokládky

postup instalace 1

2 – Pokládka izolačního materiálu

postup instalace 2

3 – Instalace topné fólie Dynatherm

postup instalace 3

4 – Připojení kompresní svorky

postup instalace 4

5 – Připojení kabelu

postup instalace 5

6 – Montáž izolace

postup instalace 6

7 – Test funkčnosti systému

postup instalace 7

8 – Instalace ochranné desky

postup instalace 8

9 – Pokládka finální podlahy

postup instalace 9

10 – Na závěr připojíme termostat